Neem gerust contact met mij op!

Heeft u vragen of wilt u een taart of sweet table bestellen, stuur mij dan een mailtje via het onderstaande contactformulier of u kunt me bereiken op 06-55374084.

Wilt u lieve een set up van een sweet table persoonlijk bespreken dan kan dit in ons bedrijfspand aan de Smidsweg 26 in S-Gravendeel.

Let op bij bestellen: heeft u de algemene voorwaarden doorgenomen?

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Eventueel kunt u hier voorbeeld afbeeldingen toevoegen.

  Algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Taartje van Lot geleverde producten en/of diensten.

  Artikel 1. Algemeen
  1.1 Door acceptatie van een offerte of door het plaatsen van een directe opdracht geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
  Taartje van Lot verstrekt deze algemene voorwaarden op eerste verzoek per e-mail. Deze algemene voorwaarden zijn voorts te raadplegen via
  taartjevanlot.nl.

  Artikel 2. Betaling
  2.1 De koopprijs dient uiterlijk 30 dagen vóór de leverdatum te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN XXXXXXXXXXX ten name van L.I.E. van
  Haagen. Het product wordt pas door Taartje van Lot geleverd nadat de volledige koopprijs is voldaan.
  2.2 Alle door Taartje van Lot geleverde producten blijven eigendom van Taartje van Lot tot het moment van volledige betaling van de koopprijs. 2.3 De
  op de website genoemde prijzen zijn indicatieprijzen. Taartje van Lot houdt zich het recht voor om deze prijzen op elk willekeurig moment aan te passen
  zonder voorafgaande aankondiging.

  Artikel 3. Levering
  3.1 Het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door Taartje van Lot geleverde producten komt voor rekening en risico van de koper.
  Taartje van Lot is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door
  Taartje van Lot geleverde producten.
  3.2 Evenmin kan Taartje van Lot aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit een gebrek aan materiaal op de overeengekomen
  afleverlocatie.
  3.3 Indien een koper ervoor kiest om Taartje van Lot het bestelde product te laten afleveren op een overeengekomen locatie spant Taartje van Lot zich in
  om het bestelde product zo goed mogelijk af te leveren op desbetreffende locatie. Taartje van Lot is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product
  die tijdens het vervoer naar de betreffende locatie is ontstaan.
  3.4 De klant is zelf verantwoordelijk om alle niet eetbare decoratie, inclusief suikerbloemen, van de taart te verwijderen voordat deze wordt gesneden en
  gegeten. Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie.
  3.5 Taartje van Lot is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes en taartmes.

  Artikel 4. Annulering
  4.1 Opdrachten kunnen tot 4 weken voor de overeengekomen leverdatum kosteloos schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd. Het annuleren of
  wijzigen van opdrachten binnen 4 weken voor de overeengekomen leverdatum is niet mogelijk. Bij annulering binnen 4 weken voor de overeengekomen
  leverdatum maakt Taartje van Lot aanspraak op de volledige koopprijs. Dit ivm de inkopen en voorbereidingen.
  4.2 Taartje van Lot behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten of workshops te annuleren als Taartje van Lot daartoe door overmacht (ziekte,
  familieomstandigheden of anderszins) wordt gedwongen.

  Artikel 5. Verhuur
  5.1 U krijgt het gehuurde artikel van ons in goede staat mee. Voor het huren inspecteren wij of het gehuurde artikel. Na retournering van het gehuurde
  artikel dient het artikel zich in dezelfde staat te bevinden als waarin het werd verhuurd.
  5.2 Enige schade aan het gehuurde artikel zal worden verhaald op de huurder. De huurder is onverminderd aansprakelijk voor schade die het bedrag van
  de ter zake betaalde borg te boven gaat.
  5.3 De huurder dient het gehuurde artikel binnen 1 week zorgvuldig schoongemaakt te retourneren.
  Artikel 6. Verantwoordelijkheid
  6.1 Taartje van Lot is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade die mocht voortvloeien uit of samenhangen met de consumptie van door Taartje van
  Lot geleverde producten.
  6.2 Producten van Taartje van Lot kunnen melk, granen, noten, cacao of andere allergene bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. De
  verantwoordelijkheid blijft bij de klant om gasten hierover te informeren.
  6.3 Wanneer er door Taartje van Lot sweet tables worden afgebouwd en er spullen beschadigd zijn of ontbreken zullen deze in rekening worden gebracht.

  Artikel 7. Overig
  7.1 Taartje van Lot respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens die ik u vraag worden
  gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. Taartje van Lot spant zich in om de aan haar toevertrouwde
  gegevens zo zorgvuldig mogelijk te bewaren.
  7.2 Taartje van Lot behoudt het recht om foto’s van het product te gebruikten voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
  7.3 Taartje van Lot behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.
  7.4 Indien de klant een klacht heeft over het geleverde product dient dit binnen 2 dagen bekend te zijn bij Taartje van Lot. Taartje van Lot bekijkt per
  geval hoe de klacht wordt opgelost.